| HOME| KOMITET| TEMATYKA| SZCZEGÓLY| CZASOPISMO
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
Informacje/Formularze
| REJESTRACJA| KONTAKT|

| PLASTMET 2012 | PLASTMET 2014 | PLASTMET 2016 | PLASTMET 2018 |


Szczegółowe informacje


Zgłoszone i zaakceptowane prace będą prezentowane w formie referatów w ramach sesji tematycznych (15 min. + 5 min. na dyskusję). Intencją organizatorów jest opublikowanie prezentowanych prac w periodyku naukowym "Archives of Metallurgy and Materials" na zasadach przyjętych przez redakcję.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z rozszerzonym streszczeniem pracy

10 października 2020 r.

Zgłoszenia w systemie konferencyjnym PLASTMET2020 (po zarejestrowaniu i zalogownaiu).
w objetości 1 - 2 stron

Dane kontaktowe

Romana Śliwa

Katedra Przeróbki Plastycznej
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechnika Rzeszowska
Aleja Powstańców Warszawy 12,
  35-959 Rzeszów

Termin przysyłania pełnych publikacji: 15 grudnia 2020 r.

Dane dodatkowe


Tel: +48 17 865 1517, Tel. kom.: +48 603 950 818
Fax: +48 17 854 1237
e-mail: rsliwa@prz.edu.pl
www: Konferencji (zgłoszenia internetowe): http://plastmet.prz.edu.pl

Opłata konferencyjna


2400 zł - płatne w terminie do 25.10.2020 r. obejmuje całość kosztów udziału w seminarium oraz publikacji prac naukowych. Wpłaty należy dokonać na konto: PeKaO SA II O/Rzeszów

Nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445

SWIFT CODE PKOPPLPW /dotyczy wpłat zagranicznych/

z dopiskiem: Konf. "PLASTMET'2020 - imię i nazwisko uczestnika"

Login
Strefa logowania

e-mail
password


WebSystem w kilku skrótach
  1. Rejestracja (dla nowych użytkowników)
  2. Logowanie do systemu konferencyjnego
  3. Zgłoszenie artykułu do zatwierdzenia
  4. Decyzja o dopuszczeniu artykułu do sesji konferencyjnych
  5. Treść pełnego artykułu po zatwierdzeniu [ Dodaj ]
Webmaster
All Rights Reserved
Copy only with the consent of the Administrator

.: Designed By Arkadiusz Rzucidło :.