| HOME| KOMITET| TEMATYKA| SZCZEGÓLY| CZASOPISMO
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
Informacje/Formularze
| REJESTRACJA| KONTAKT|

| PLASTMET 2012 | PLASTMET 2014 | PLASTMET 2016 |

News

[ PROGRAM KONFERENCJI ]

Wyróżnione prace doktorskie

Grzegorz Winiarski
Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją

Karol Frydrych
Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej


Publikacje w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials

Szanowni Państwo, Uczestnicy XI Konferencji Plastmet 2018

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość umieszczenia pliku artykułu do procedury recenzji w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials, dla uczestników konferencji, którzy dokonali opłaty konferencyjnej.
Manustrypt artykułu należy zamieśić na stronie http://www.editorialsystem.com/amm (po wcześniejszej rejestarcji i zalogowaniu). W polu Submit new manuscript należy wybrać opcję Special issue paper i kolejno konferencję PLASTMET 2018.

Prosimy o przesłanie na adres bpaw@prz.edu.pl informacji (autor i tytuł artykułu) o umieszczeniu pliku artykułu w systemie.


PLASTMET 2018

w Zamku w Łańcucie


Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej
Komitetu Metalurgii PAN

Sekcja Mechaniki Materiałów
Komitetu Mechaniki PAN

zapraszają do udziału
  w

XI Konferencja Naukowa

ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI

PLASTMET' 2018

Cel konferencji to :
 • Integracja  Środowisk naukowych Komitetu Metalurgii i Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezentacja wyników prac i wymiana doświadczeń z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, mechaniki materiałów a zwłaszcza  fizycznych, mechanicznych i strukturalnych aspektów deformacji plastycznej metali,
 • Specjalna sesja tematyczna z obszaru możliwych badań, analiz i zastosowań w lotnictwie,
 • Spotkanie Mistrzów z wychowankami oraz młodymi pracownikami naukowymi
 • Konkurs na najlepszą publikację i referat

  Wykłady wprowadzające:

  • Prof dr hab. inż. Stanisław STUPKIEWICZ
   "METODA POLA FAZOWEGO W MODELOWANIU EWOLUCJI MIKROSTRUKTURY"

  • Prof dr hab. inż. WŁodzimierz BOCHNIAK , Prof dr hab. inż. Andrzej KORBEL
   "ELEMENTY STRUKTURY GENEROWANE PRZEZ DEFORMACJĘ PLASTYCZNA I ICH ROLA W MECHANIZMACH DEFORMACJI I PROCESACH STRUKTURALNYCH"

  Wykłady kluczowe:

  • Dr hab. inż. Kinga NALEPKA
   "GRANICE MIĘDZYFAZOWE JAKO KLUCZ DO TWORZENIA MATERIAŁÓW O UNIKALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MECHANICZNYCH"

  • Dr hab. inż. Magdalena JABŁOŃSKA, Karolina KOWALCZYK, Eugeniusz HADASIK
   "KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURY STALI PRZEZNACZONYCH DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO"

  REFERATY PREZENTUJĄCE WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

  w obszarze Mechaniki i Metalurgii w okresie 2017 / 2018 będą przedstawione po uzyskaniu decyzji Sekcji Mechaniki Materiałów komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN


Webmaster
All Rights Reserved
Copy only with the consent of the Administrator

.: Designed By Arkadiusz Rzucidło :.