| HOME| KOMITET| TEMATYKA| SZCZEGÓLY| CZASOPISMO
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
Informacje/Formularze
| KONTAKT|

News

ALBUM FOTOGRAFICZNY - PLASTMET 2016MWyróżnienia za przygotowanie i prezentację referatów naukowych przez młodych naukowców (przed doktoratem) oraz dyskusję na konferencji PLASTMET 2016

 • Karol Natonik - Akademia Górniczo - Hutnicza / IPPT PAN
 • Dorota Goszczyńska- Króliszewska - Politechnika Częstochowska
 • Justyna Grzebinoga - Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Dorota Pasek - Politechnika Śląska
 • Karol Golasiński - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Małgorzata Zasadzińska - Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Piotr Myśliwiec - Politechnika Rzeszowska
 • Michał Majewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

[ PROGRAM KONFERENCJI ]

PLASTMET 2016

22 - 25 Listopada 2016 roku w Zamku w Łańcucie


Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej
Komitetu Metalurgii PAN

Sekcja Mechaniki Materiałów
Komitetu Mechaniki PAN

    zapraszają do udziału
 w

Jubileuszowym X Seminarium Naukowym

ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI

PLASTMET' 2016

Cel konferencji to :
 • Integracja  środowisk naukowych Komitetu Metalurgii i Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezentacja wyników prac i wymiana doświadczeń z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, mechaniki materiałów a zwłaszcza  fizycznych, mechanicznych i strukturalnych aspektów deformacji plastycznej metali,
 • Specjalna sesja tematyczna z obszaru możliwych badań, analiz i zastosowań w lotnictwie,
 • Spotkanie Mistrzów z wychowankami oraz młodymi pracownikami naukowymi
 • Konkurs na najlepszą publikację i referat

  Wykłady wprowadzające:

  • Prof. dr hab.inż. GWIDON SZEFER
   "Nanostrukturalne podstawy mechaniki materiałów" cz. I i cz. II

  • Prof. dr hab.inż. JAN DUTKIEWICZ
   "Eksperymentalne możliwości identyfikacji elementów struktury wewnętrznej materiałów inżynierskich"

  Wykłady kluczowe:

  • Dr hab. inż. KATARZYNA KOWALCZYK - GAJEWSKA
   "Ewolucja mikrostruktury a właściwości mechaniczne metali lekkich i ich stopów o wysokiej wytrzymałości"

  • Dr hab. inż. KRZYSZTOF MUSZKA
   "Wieloskalowa analiza efektów zmiennej drogi odkształcenia w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości metali"

Webmaster
All Rights Reserved
Copy only with the consent of the Administrator