| HOME| KOMITET| TEMATYKA| SZCZEGÓLY| KONTAKT|

News

Program Konferencji dostępny [ TUTAJ ]


PLASTMET 2012

20 - 23 Listopada 2012 roku w Zamku w Łańcucie


Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej
Komitetu Metalurgii PAN

Sekcja Mechaniki Materiałów
Komitetu Mechaniki PAN

    zapraszają do udziału
 w

VIII Seminarium Naukowym

ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI
PLASTMET' 2012

Cel konferencji to :
  • Integracja  środowisk naukowych Komitetu Metalurgii i Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk,
  • Prezentacja wyników prac i wymiana doświadczeń z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, mechaniki materiałów a zwłaszcza  fizycznych, mechanicznych i strukturalnych aspektów deformacji plastycznej metali,
  • Specjalna sesja tematyczna z obszaru możliwych badań, analiz i zastosowań w lotnictwie,
  • Spotkanie Mistrzów z wychowankami oraz młodymi pracownikami naukowymi
  • Konkurs na najlepszą publikację i referat


Webmaster
All Rights Reserved
Copy only with the consent of the Administrator